Homewkpoule

BELOW IN ENGLISH

Dit jaar is er een het WK voetbal en natuurlijk willen wij dat niet ongezien voorbij laten gaan.
Hiervoor hebben wij een eigen Bos WK Poule 2022 opgericht alleen voor medewerkers en jullie kunnen kosteloos meedoen en meedingen naar leuke prijzen! Om mee te kunnen doen moet je wel een Excel-file kunnen invullen en volledig ingevuld weer insturen. Mocht het niet lukken vraag dan een papieren versie bij de balie.

We hebben super prijzen:
• een gloed nieuwe iPad 10e generatie twv € 589;
• een nacht met je partner/gezin naar Preston Palace;
• een Driving Experience – Racen op circuit Zandvoort!;
• een diner met je partner/gezin;
• en een paar goede flessen champagne!

Je kan meedoen door je aan te melden via wkpoule@boslogistics.eu, je ontvangt dan de file vanaf maandag de 14e. Stuur hem uiterlijk in op zondag de 20e voor 17:00 uur. Je kan ook een duidelijke foto van de papieren versie insturen. Of lever deze in bij de balie, uiterlijk vrijdag de 19e! Inzendingen die later binnen komen of niet volledig zijn ingevuld kunnen niet meedoen. Wekelijks zullen we een tussenstand delen. Bij onvoorziene situaties besluit de directie over de uitslag.
Kortom doe mee en win een mooie prijs! #BosLogisticsWK2022

________________________________________
Hierbij gelden de volgende spelregels:

1. Vul de uitslagen in van de groepsfase.
2. Selecteer de landen t.b.v. de knock-out fase (1/8 finales t/m finale); uitslag is niet benodigd.
Let op: Landen in 1/8 finale hoeven niet te corresponderen met ingevulde uitslagen in de groepsfase.
3. Bepaal jouw wereldkampioen en de 2e plaats.
4. Beantwoord de bonusvragen.

Puntentelling is als volgt:

Groepsfase
1p. Alleen toto juist voorspelt in poulefase
2p. Toto + uit/thuis doelpunten juist voorspelt in poulefase
3p. Toto + gehele uitslag juist voorspelt in poulefase

Knock-out fase
1p. Per juist voorspelde 1/8 finalist (zonder goede plek)
2p. Per juist voorspelde 1/8 finalist (met goede plek)
3p. Per juiste 1/4 finalist
4p. Per juiste 1/2 finalist
5p. Per juiste finalist

Overig
10p. Wereldkampioen juist voorspelt
3p. 2e plaats juist voorspelt
3p. Per juist beantwoorde vraag

De file te sturen naar wkpoule@boslogistics.eu – WK poule 2022 Bos Logistics
(Je komt op een nieuw pagina waar je de file kan downloaden!)

 

ENGLISH

This year there is a World Cup and of course we do not want to let it go unseen.
Therefore we have created our own Bos World Cup Poule 2022 only for employees and you can participate free of charge and compete for great prizes! In order to participate, you must be able to fill in an Excel file and send it back completely filled out. If you can’t send it in, please ask the reception desk for a paper version.

We have super prizes:
– a brand new iPad 10th generation for € 589;
– a night with your partner / family to Preston Palace;
– a Driving Experience – Racing at Zandvoort racetrack!
– a dinner with your partner/family;
– and a couple of good bottles of champagne!

You can participate by signing up at wkpoule@boslogistics.eu, you will receive the file starting Monday the 14th. Submit it no later than Sunday the 20th by 5:00 pm. You can also send in a clear photo of the hard copy. Or hand it in at the front desk no later than Friday the 19th! Entries that come in later or are not fully completed cannot compete. Weekly we will share an intermediate score. In unforeseen situations the management will decide on the results.
In short, participate and win a great prize! #BosLogisticsWK2022

________________________________________
The following rules apply:

1. Enter the results of the group stage.
2. Select the countries for the knock-out phase (1/8 finals to final); results are not required.
Note: Countries in the 1/8 finals do not have to correspond with results entered in the group stage.
3. Determine your world champion and 2nd place.
4. Answer the bonus questions.

Point scoring is as follows:

Group stage
1p. Only toto correctly predicted in group stage
2p. Toto + away/home goals correctly predicted in group stage
3p. Toto + entire result correctly predicted in group stage

Knock-out phase
1p. Per correctly predicted 1/8 finalist (without good spot)
2p. Per correctly predicted 1/8 finalist (with good spot)
3p. Per juiste 1/4 finalist
4p. Per juiste 1/2 finalist
5p. Per juiste finalist

Else
10p. Wereldkampioen juist voorspelt
3p. 2e plaats juist voorspelt
3p. Per juist beantwoorde vraag

Send the file to wkpoule@boslogistics.eu – WK poule 2022 Bos Logistics
( You will be taken to a new page where you can download the file!)