Een flink aantal partijen in de luchtvrachtketen op Schiphol meldt al wekelijks 80% tot zelfs 100% van hun zendingen digitaal aan. Deelnemers aan de Best Effort klankbordgroep die dit percentage halen sturen we een taart. Een klein gebaar om aan te geven hoe blij we zijn met deze koplopers op het gebied van Digitaal Voormelden.

Samen onderweg naar een digitale toekomst!